Technisch netwerkbeheer

Met de huidige ontwikkelingen waarbij kantoren worden omgebouwd tot verzamel kantoren van verschillende bedrijven of flexplekken richt ICT United zich op de inrichting van het netwerk hiervan.

Technisch beheer is een onderdeel van IT-beheer dat zich richt op het operationeel houden, onderhouden en vernieuwen van de technische infrastructuur.
Dit omvat onder andere het beheren van bedrade en draadloze netwerken, internetverbindingen, het inrichten van (cloud)werkplekken, koppelingen tussen laptop, smartphone en tablet, enzovoort. Technisch beheer is een van de drie soorten IT-beheer, naast functioneel beheer en applicatiebeheer wat ICT United kan aanbieden.

Door het gezamelijk werken in bijvoorbeeld vezamelkantoren, is ook een nieuwe vorm van netwerk delen nodig. Hierbij worden resources wel gedeeld maar is het niet gewenst dat verschillende bedrijven of afdelingen bij elkaars documenten kunnen komen.

Het scheiden van de verschillende afdelingen of bedrijven terwijl ze bijv. dezelfde printer of internetverbinding delen is belangrijk, net als een periodieke controle hiervan, zeker gezien de huidige AVG wetgeving. 

ICT United doet ook voor de gebouweigenaren klein technisch onderhoud op gebied van elektra als ICT

In de basis bieden wij natuurlijk al onze diensten aan voor de bedrijven die in zo'n verzamelgebouw zitten, maar op gebied van technischbeheer:

  • Aanleg / uitbreiding van bestaande bekabeling
  • Scheiden van netwerk en delen van resources zoals internet
  • Aanleg en levering van internet, online back-up
  • Leveren en onderhouden van benodigde hardware
  • Camera beveiliging